Přihlásit se
Hlavní menu

Kurzy a další ...

Nadcházející události
Žádné nadcházející události

Jdi do kalendáře...
Nová událost...

Poslední novinky

27. bře, 13:48 - Karel Psota
Do Německa na zkušenou více...

27. bře, 12:18 - Karel Psota
Náš zástupce na mezinárodní soutěži ve Francii více...

27. bře, 12:07 - Karel Psota
Projekt CPTO pokračuje více...

20. bře, 10:05 - Karel Psota
Založení studentského filmového klubu a pozvánka na projekci více...

13. bře, 12:41 - David Šťastný
Volby do školské rady při SZeŠ a SOŠ Poděbrady více...

12. bře, 13:29 - Karel Psota
Zájezd Německo Verden více...

12. bře, 13:28 - Karel Psota
ŽIVÁ KNIHOVNA PROTI PŘEDSUDKŮM více...

12. bře, 12:40 - Karel Psota
Dvakrát druhé místo v soutěži Finanční gramotnost a „Sapere – vědět, jak žít“ více...

Starší diskuse ...


Připojení uživatelé
(posledních 15 minut)

Žádný


Události ve škole

Do Německa na zkušenou
autor Karel Psota - Pátek, 27. březen 2015, 13:48

 

Obr.2Ve středu 25. 3. se studenti 3. ročníků zúčastnili prezentace na téma "Do Německa na zkušenou" pořádané agenturou Tandem.
Byli seznámeni s možností krátkodobých i dlouhodobých pobytů nejen v Německu, ale i ostatních zemích. Jedná se o nabídku studia, různých možností brigád a dobrovolnických prací.
Přestože ne všichni z účastníků prezentace se učí němčinu, vyzkoušeli několik animačních her s využitím tohoto jazyka.

Jitka Černá

  


Náš zástupce na mezinárodní soutěži ve Francii
autor Karel Psota - Pátek, 27. březen 2015, 12:18

 

Ve dnech 23 - 27. 2. 2015 se student druhého ročníku oboru agropodnikání Ondřej Hatlák zúčastnil Mezinárodní zemědělské výstavy ve Francii, na které proběhla soutěž mladých posuzovatelů. Hodnotil se dojný i masný skot. Dojný skot zastupovalo plemeno Holstein a masný skot plemeno Charolais. Den před soutěží proběhl trénink, na kterém byli studenti seznámeni s posuzovatelským protokolem a hodnocením skotu. V den soutěže posuzovali žáci dvě krávy plemene Holstein a dvě krávy plemene Charolais. Soutěže se zúčastnilo 46 žáků z různých evropských zemí. V mezinárodní konkurenci si Ondra vedl velmi dobře a úspěšně reprezentoval naši školu i ČR.
Ing. Michaela Znamínková

  


Projekt CPTO pokračuje
autor Karel Psota - Pátek, 27. březen 2015, 12:07

 

PřednáškaI v tomto čtvrtletí pokračují pravidelné aktivity projektu CPTO na naší škole.
Každou středu navštěvují žáci SŠ pravidelnou výuku v laboratoři SZeŠ, probíhá kroužek pro žáky základních i středních škol a exkurze do podniků. Odborníci z praxe navštěvují také naši školu a doplňují odborné kompetence žáků. Na přednáškách v rámci aktivity KA 08 B1d  přednášely paní Seydlová a Dragounová žákům třetích a čtvrtých ročníků oborů agropodnikání a přírodovědné lyceum o hygieně při získávání mléka, o kvalitě mléka a jeho mikrobiologických vlastnostech.


PRODLOUŽENÍ AKTIVITY
Nabízíme pro všechny žáky školy možnost účastnit se vícedenní exkurze spojené s prací v laboratoři na téma zpracování rostlinných a živočišných produktů. (Téma mléko a mléčné výrobky, maso, med, aromaterapie a podobně) v termínu od 30.6. do cca 4.7. Termín bude upřesněn.
Veškeré informace a přihlášky směrujte na Michaelu Znamínkovou

Michaela.znaminkova@seznam.cz

Veškeré aktivity jsou realizovány v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Ing. Michaela Znamínková


  


Založení studentského filmového klubu a pozvánka na projekci
autor Karel Psota - Pátek, 20. březen 2015, 10:05

 
CvT JSNS

Studentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách, jehož cílem je vzdělávat mladé lidi zejména v oblasti lidských práv a podporovat jejich aktivnější zapojení do občanské společnosti. V rámci filmových klubů pořádají studenti ve svém volném čase projekce dokumentárních filmů pro spolužáky, učitele a další diváky. Do projektu je zapojeno více než 50 filmových klubů na českých středních školách, kde se ročně uskuteční více než 250 projekcí. Studenti si mohou zapůjčit více než 220 titulů s tématem lidských práv, moderních československých dějin, globálního rozvojového vzdělání, sociální problematiky, občanské angažovanosti, životního prostředí a mediálního vzdělání.
V březnu 2015 byl založen tento filmový klub i na naší škole.  Ve středu 25. března se od 16:30 hodin uskuteční promítání filmů České děti a Děti ze stanice Leningradská.

Bližší informace k projekci
Těšíme se na vás.
https://www.jsns.cz/cz/page/17/Filmove_kluby.html?index=true

 Mgr. Martina Nováková

  


Volby do školské rady při SZeŠ a SOŠ Poděbrady
autor David Šťastný - Pátek, 13. březen 2015, 12:41

 

Druhá výzva na návrh kandidátů do školské rady

na jednoho zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Návrhy můžete odevzdat v kanceláři školy do pátku 20.3.2015 do 13:30

Kandidátem může být současný žák školy starší 18 let, nebo zákonný zástupce žáka školy.

  


Zájezd Německo Verden
autor Karel Psota - Čtvrtek, 12. březen 2015, 13:29

 

Ve dnech 25. 2. až 27. 2. se někteří žáci druhého a třetího ročníku zúčastnili zájezdu do Německého Verdenu. Cíle byly jasné, inseminační stanice, aukce holštýnských jalovic a krav, výstava holštýnského skotu a holštýnská farma.
Po několikahodinové cestě jsme dorazili na inseminační stanici společnosti Masterrind  nedaleko Verdenu. Prohlédli jsme si celou stanici včetně odebírací místnosti, ustájení býků, laboratoře a skladu inseminačních dávek. Prohlídka se nám velice líbila.
Další zastávkou byl už hotelový komplex, který designově krásně zapadal do stylu architektury této oblasti Německa. Dále nás autobus dovezl na výstaviště do Verdenu na nejočekávanější akci výletu. Jakmile jsme se usadili nad předvadištěm, cítili jsme úžasnou atmosféru. Pouze za světel reflektorů směřovaných na červené molo vstoupil uvaděč a pronesl pár slov k aukci. Následně molo opustil a přicházela první jalovička. Nejdříve nám o ní komentátor povídal, následně se rozsvítila všechna světla a začala dražba, avšak během minuty byla vydražena za 18 000 Eur. Těm, kteří toto ještě nikdy nezažili, padla úžasem čelist dolů. Aukce trvala skoro dvě hodiny a byl to opravdu nepopsatelný zážitek. Při následující prohlídce stájí jsme obdivovali několikaměsíční jalovičku, dceru šampionky Evropského šampionátu v roce 2013 ze Švýcarska, která se vydražila za 35 000 Euro, což je v přepočtu skoro milión Kč. Po skončení aukce na předvadišti velice rychle vytvořili bufet, kde nabízeli guláš a nápoje.
Druhý den jsme vyrazili okolo deváté ráno posilnění výbornou snídaní opět na Verdenské výstaviště, tentokrát na samotný regionální šampionát, výstavu 42.  Schau der Besten. Po celou dobu výstavy hodnotili a vybírali ty nejlepší krávy z nejlepších. Jakmile se dopracovali ke čtyřem nejlepším, roztáhli červený koberec a spolu s dýmem se za sebou seřadili. Vítězkou se nakonec stala Lady Gaga.
Pak jsme vyrazili na prohlídku města Brémy. Pořadatelé nám dali rozchod, abychom se stihli podívat na střed města, případně zajít na večeři či zabrouzdat do obchodů.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili na asi rok staré farmě, která se specializovala na produkci mléka. Majitel nás provedl po farmě a po pár dotazech jsme se rozloučili a vyrazili do České republiky. Cesta byla dlouhá, ale zpříjemněná filmy.

Výlet byl velice zajímavý, dozvěděli jsme se mnoho nových informací a jsme plní nepopsatelných zážitků. Tento zájezd nám umožnila plemenářská společnost ISB Genetic Havlíčkův Brod. 

Sokolová Dominika 2.A

Verden 

  


ŽIVÁ KNIHOVNA PROTI PŘEDSUDKŮM
autor Karel Psota - Čtvrtek, 12. březen 2015, 13:28

 
Akce 2 

„Líbily se mi příběhy lidí. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Líbilo se mi, že tito lidé se nebáli s námi mluvit otevřeně. Děkuji za tuto velkou zkušenost. Škoda, že jsme neměli více času. Bylo to super. Začala jsem vnímat cizince jinak, chápu, že to mají těžší a začala jsem je přijímat kladněji. Poznal jsem zajímavé lidi se zajímavými příběhy. Na jejich příbězích jsem si uvědomila, jak to mohou mít lidi těžký,“ sdělili svou zkušenost s Živou knihovnou studenti 2. B oboru přírodovědné lyceum, část třídy 3. A oboru agropodnikání a 3. C oboru veřejnosprávní činnost, kteří se ve čtvrtek 26. února zúčastnili projektu Živá knihovna (s podtitulem Nesuď knihu podle obalu). Vzdělávací projekt, který cestuje po základních a středních školách, „půjčuje“ studentům „živé knihy“ – příslušníky různých menšin žijících v České republice. Své příběhy jim tak vyprávěli vietnamská a chorvatská studentka Ly a Nikolina, tělesně postižený Slavko, homosexuál Vítek a romský zdravotník František.
Nejprve se studenti seznámili s myšlenkou projektu, vytvořili si jmenovky, zahráli si hru bingu, dozvěděli se základní informace o lidských právech a o organizaci Amnesty International, přečetli si, zapsali a vzájemně si sdělili informace o živých knihách, pak se s nimi mohli setkat, spolužákům sdělit nové informace. Aktivit bylo hodně a studenti se nenudili.
„Výpůjčka“ trvala 20 minut, účastnila se jí jedna „kniha“ a čtyři až šest čtenářů.  Studenti si mohli „přečíst“ dvě knížky. „Knihy“ se zapojují dobrovolně, ve svém volném čase a zcela zdarma. Čtenáři se jich mohou zeptat v podstatě na cokoliv, co je zajímá - zjistit, jak lidé, se kterými se setkají, žijí, s jakými předsudky se musí ve společnosti potýkat, ale také co je těší a baví. Hlavním smyslem je posílit toleranci a ukázat, jak je společnost rozmanitá. Projekt umožňuje zprostředkovat osobní zkušenost s menšinami, o kterých studenti slýchávají denně z médií i ze svého nejbližšího okolí, ale osobně se s těmito lidmi často nikdy nesetkali.
S nápadem přišlo před 15 lety dánské hnutí Stop theViolence – první Živou knihovnu představilo na festivalu RoskildeMusic Festival jako prevenci proti násilnostem. Prvními „živými knihami“ se tehdy stali samotní účastníci festivalu. Koncept se pak v různých obměnách rozšířil i do dalších zemí – v Česku první Živou knihovnu uspořádala Organizace na podporu a integraci menšin v roce 2007. Poslední dva roky se jí - mezi jinými - věnuje organizace Amnesty International.
Projektový den se studentům i živým knížkám líbil a doufám, že splnil cíl a očekávání. Počáteční ostych přemohla zvědavost, zavládla přátelská atmosféra a celé se to vydařilo.  Organizace Amnesty International založila na facebooku skupinu, která studentům umožní propojit se s živými knihami, dozvědět se více

https://www.facebook.com/groups/368453120029806/.

Fotografie z tohoto projektového dne naleznete na

http://ucamartina.rajce.idnes.cz/26._2._2015_Projekt_Ziva_knihovna.
Článek o této akci vyjde 19. března v Poděbradských novinách.

Mgr. Martina Nováková

  


Dvakrát druhé místo v soutěži Finanční gramotnost a „Sapere – vědět, jak žít“
autor Karel Psota - Čtvrtek, 12. březen 2015, 12:40

 


Okresní kola v celostátní soutěži Finanční gramotnost a „Sapere – vědět, jak žít“ jsou uzavřena a naše škola získala dvojité druhé místo. V soutěži Finanční gramotnost nás reprezentovali Ondřej Vrabec, Pavlína Říhová a Eliška Pekařová z 3.A. V soutěži „Sapere – vědět, jak žít“ odpovídali na otázky Michal Syrový z 3.B, Nikola Zachová ze 4.C a Michaela Plotová z 2.A. Oběma týmům k dosaženému výsledku gratuluji. Do krajského kola postupuje pouze vítěz okresního kola.
Více na www.fgsoutez.cz nebo https://www.facebook.com/soutezfinancnigramotnost,
http://www.saperesoutez.cz/ nebo https://www.facebook.com/saperevedetjakzit.
Mgr. Martina Nováková

  


Starší diskuse ...

Kalendář
<< březen 2015 >>
PoÚtStČtSoNe
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Přihlásit se
Uživatelské jméno:
Heslo:
Začněte nyní vytvořením nového účtu!

Nedávná činnost
Činnost od

Úplná zpráva o nedávné činnosti...

Nic nového od vašeho posledního přihlášení

Praxe na školním statku

Jezdecký klub

Učebna PC

Náš školní server získal ohodnocení "COOL SITE" na moodle.org (domovská stránka systému, který používáme k provozu webu). Toto ocenění bylo uděleno dosud 38 serverům (stav k 8.12.2004) z celkového počtu 2085 registrovaných serverů ze 101 zemí celého světa (viz obrázek).HledatNejste přihlášeni (Přihlásit se) |