Přihlásit se
Hlavní menu

Kurzy a další ...

Nadcházející události
Žádné nadcházející události

Jdi do kalendáře...
Nová událost...

Poslední novinky

12. kvě, 14:10 - Karel Psota
DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ více...

12. kvě, 12:36 - Karel Psota
KVĚTNOVÉ DOPISY V ULICÍCH více...

12. kvě, 12:17 - Karel Psota
PROMÍTÁNÍ STUDENTSKÉHO FILMOVÉHO KLUBU více...

12. kvě, 11:55 - Karel Psota
NÁZORNÝ A INTERAKTIVNÍ DEN ZEMĚ V GEOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR více...

30. dub, 13:43 - Karel Psota
JUNIORSKÝ MARATON 2015 více...

30. dub, 13:35 - Karel Psota
VELKÝ DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ DEN více...

30. dub, 12:25 - Karel Psota
COW SIGNALS více...

30. dub, 12:10 - Karel Psota
DEN ZEMĚ - KOLONÁDA 22.4.2015 více...

Starší diskuse ...


Připojení uživatelé
(posledních 15 minut)

Žádný


Události ve škole

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
autor Karel Psota - Úterý, 12. květen 2015, 14:10

 

Dne 11.5.2015 vyhlásila ředitelka Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady, p.o.
DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
na obory studia
AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01) - 7 volných míst
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01) - 13 volných míst
Přihlášky na uvedené obory se přijímají až do naplnění volných míst ve třídě. Přijímaným žákům budou průběžně vydávána rozhodnutí o přijetí ke studiu, rozhodující pro přijetí je tedy okamžik doručení přihlášky.


Neváhejte a podávejte si přihlášky. Chcete-li se dozvědět více, navštivte nás, pište na podebrady@szes.cz, nebo volejte na 325 503 170.

  


KVĚTNOVÉ DOPISY V ULICÍCH
autor Karel Psota - Úterý, 12. květen 2015, 12:36

 

V týdnu od 18. do 22. 5. 2015 bude Amnesty International Česká republika pořádat akci s názvem „Dopisy v ulicích“. Akce se v České republice uskuteční už popáté. Tentokrát AI vybrala tři případy z různých zemí, které upozorňují na diskriminaci ve vzdělávání. Akci bude ve středu 13. května předcházet na naší škole workshop v rozsahu dvou vyučovacích hodin pro studenty třídy 2. B a 3. B. V průběhu WS se studenti podrobně seznámí se všemi třemi případy, dozví se o samotné akci, a jak mohou akci sami zorganizovat. Při akci pak studenti v pátek 22. května vyrazí do ulic sbírat podpisy pod petice za všechny tři případy. Protože tyto případy upozorňují na diskriminaci ve vzdělávání, budou mít petice podobu vysvědčení. Další informace naleznete na nástěnce vedle třídy 3. C.

Mgr. Martina Nováková

  


PROMÍTÁNÍ STUDENTSKÉHO FILMOVÉHO KLUBU
autor Karel Psota - Úterý, 12. květen 2015, 12:17

 
ukázka ukázka

V březnu letošního roku jsme na škole založili Studentský filmový klub. Je zapojen do projektu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Studenti ve svém volném čase zorganizovali čtvero promítání, během kterých pustili šest filmů. Diváci mohli vidět polský dokument o dětských bezdomovcích ve filmu Děti ze stanice Leningradská, film České děti pojednávající o protikomunistické iniciativě na konci 80. letech minulého století v Československu, švédský dokument Dílna na hračky o jedné z řady čínských továren, film režiséra a kameramana Tomáše Kudrny To všechno z lásky představil příběhy tří zneužívaných žen, finský dokument Mý Věci o hromadění věcí a nakonec nizozemský dokument Duhový šampionát  o životě homosexuálů na Ukrajině. Filmy byly zajímavé, poučné, někdy smutné, jindy vtipné. Filmy vidělo 64 diváků. Přišli se na ně podívat studenti ubytovaní na domově mládeže. V září budeme v promítání pokračovat pro spolužáky, učitele a další diváky.
I nadále budeme pouštět filmy s tématem lidských práv, moderních československých dějin, globálního rozvojového vzdělání, sociální problematiky, občanské angažovanosti, životního prostředí a mediálního vzdělání.

ukázka ukázka

Bližší informace na https://www.jsns.cz/cz/page/17/Filmove_kluby.html?index=true
Děkuji všem, co se promítání účastnili. Těším se na vás v září.

Mgr. Martina Nováková

  


NÁZORNÝ A INTERAKTIVNÍ DEN ZEMĚ V GEOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR
autor Karel Psota - Úterý, 12. květen 2015, 11:55

 
obr    
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. nás pozvaly na Den Země s Akademií věd ČR 2015, který se uskutečnil 28. dubna 2015 v prostorách Geofyzikálního ústavu AV ČR v. v. i. Ráda jsem tuto pozvánku se třídou 2. B oboru přírodovědné lyceum přijala a vyrazili jsme do Prahy. Čekal  nás bohatý program akcí sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna již od roku 1971.
V rámci programu jsme navštívili tato stanoviště: Astronomická pozorování, Film o západočeském zemětřesení, Vyrobte si vlastní zemětřesení (jak se zemětřesení měří), Zatřes Českou republikou (jak se určuje místo vzniku zemětřesení), Horniny jako přírodní magnety (kde vzniká a jak se měří magnetismus hornin), Jak vzniká sopečná kaldera?, Barevný svět hornin pod mikroskopem, Jak vznikají pískovcové brány?.
V budově byly na jednotlivých stanovištích umístěny modely a stánky. Vystaveny byly různé přístroje, např. seismometr na měření síly zemětřesení nebo mikroskop určený ke zkoumání hornin. Spatřili jsme zajímavé pokusy. Vše doprovodil výklad odborníků z Geofyzikálního ústavu AV ČR a vědeckých pracovníků ze sousedících akademických ústavů. Nebyli jsme tu sami. Této nabídky využilo asi 600 žáků základních a středních škol. Návštěva byla velmi zajímavá a nenarušilo ji ani špatné počasí. Za zmínku jistě stojí i přilehlý geopark, který je otevřen široké veřejnosti každý den od 9 hodin do setmění.
Více informací o tomto dni na http://ig.cas.cz/popularizace/popularizacni-akce/den-zeme
Další fotografie jsou na http://ucamartina.rajce.idnes.cz/28._4._2015_2._B_-_Den_Zeme_-_Geofyzikalni_ustav_Praha/
VýbrusNa snímku je horninový výbrus, který umožňuje poznat vnitřní stavbu a mineralogické složení horniny.
Mgr. Martina Nováková

  


JUNIORSKÝ MARATON 2015
autor Karel Psota - Čtvrtek, 30. duben 2015, 13:43

 

Ve středu 22. dubna 2015 se v Praze ve Stromovce uskutečnilo středočeské semifinále Juniorského maratonu za účasti 14 družstev. Desetičlenný tým naší školy ve složení Václav Effler, Lukáš Roza, Lucie Kuklíková, Milan Křenek, Hana Abrahamová, Jakub Černý, Eliška Knoblochová, Petr Fuksa, Vojtěch Peterka a Ondřej Hatlák obsadil 8. místo ve výborném čase 2:47:41.
Lucie Krebsová

  


VELKÝ DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ DEN
autor Karel Psota - Čtvrtek, 30. duben 2015, 13:35

 


U příležitosti Dne Země se konal na školním statku v Poděbradech velký dětský zemědělský den. Akce byla pořádána jako výstupní prezentace nového vybavení pořízeného z čerpání evropských fondů, jmenovitě Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem" (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011), dále ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a jeho projektu "Zemědělství žije!" a dalších partnerů, kterými byly: Polabské Mlékarny Poděbrady, Pekárna Činěves, Bohemia Apple - Sady Tuchoraz, AGD Senice a Poděbradská Blata. Areál statku navštívilo více než 500 dětí základních a mateřských škol, naši středoškoláci se výborně zhostili rolí průvodců. Akce pokračovala na hřišti SDH Velké Zboží, kde bylo předvedeno moderní zásahové vozidlo MAN a uskutečňovaly se plavby po Labi hasičským záchranným člunem.

Akce se vydařila na výbornou a byla navštívena i statutárním zástupcem hejtmana Středočeského kraje, panem náměstkem a radním pro oblast školství PaedDr. Milanem Němcem.

Velké poděkování patří především našim studentům z 1.A, 2.A a 3.A, kteří se rolí průvodců zhostili naprosto profesionálně a u dětí i dozorujících učitelek sklidili velký úspěch. 

Ing. Jan Kocmánek a kolektiv pracovníků statku

Z akce je pořízena velká fotogalerie na kterou připojujeme odkaz:

http://kosdidi.rajce.idnes.cz/DEN_ZEME_-_SKOLNI_STATEK_PODEBRADY_24.4.2015

Den Země 

  


COW SIGNALS
autor Karel Psota - Čtvrtek, 30. duben 2015, 12:25

 


Pod vedením odborníka z praxe Ing. Berky se nejprve seznámili se signály krav. Tyto signály ukazují na kvalitu technologie a výživy v chovu. Žáci se pokoušeli všechny signály krav na školním statku rozluštit a porovnat s výsledky v produkci mléka. V druhé polovině aktivity v nově vybavené chemicko-technologické laboratoři rozebírali a hodnotili sušinu krmiva, stanovovali rozbor vody z napaječek.
Díky svému pozorování žáci zjistili, že krávy na školním statku jsou v dobré kondici, celkem v dobrém zdravotním stavu, ale jistě se dá najít několik nedostatků ve výživě a ustájení. Svá pozorování zpracovali do protokolu.
Veškeré aktivity jsou realizovány v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu na:

Více foto na : http://ucamichaela.rajce.idnes.cz/cow_signals_20.4.2015/

Ing. Michaela Znamínková

  


DEN ZEMĚ - KOLONÁDA 22.4.2015
autor Karel Psota - Čtvrtek, 30. duben 2015, 12:10

 

Program pro žáky základních a mateřských škol připravili Michal Syrový ze třetího ročníku oboru přírodovědné lyceum ve spolupráci s Vaškem Znamínkem z GJP Poděbrady. Návštěvníci si mohli prohlédnout nástavkový úl s fotorámky, viděli pomůcky včelaře a zkoumali anatomii včely pod mikroskopem. Zkoušeli poznávat různé druhy medonosných rostlin a  hráli hry se včelí tématikou.

mládencům děkuji za spolupráci

Ing. Michaela Znamínková

Více foto na http://ucamichaela.rajce.idnes.cz/22.4._den_zeme_2015/

  


Starší diskuse ...

Kalendář
<< květen 2015 >>
PoÚtStČtSoNe
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Přihlásit se
Uživatelské jméno:
Heslo:
Začněte nyní vytvořením nového účtu!

Nedávná činnost
Činnost od

Úplná zpráva o nedávné činnosti...

Nic nového od vašeho posledního přihlášení

Praxe na školním statku

Jezdecký klub

Učebna PC

Náš školní server získal ohodnocení "COOL SITE" na moodle.org (domovská stránka systému, který používáme k provozu webu). Toto ocenění bylo uděleno dosud 38 serverům (stav k 8.12.2004) z celkového počtu 2085 registrovaných serverů ze 101 zemí celého světa (viz obrázek).HledatNejste přihlášeni (Přihlásit se) |