Přihlásit se
Hlavní menu

Kurzy a další ...

Nadcházející události
Žádné nadcházející události

Jdi do kalendáře...
Nová událost...

Poslední novinky

2. říj, 10:35 - Karel Psota
PRAXE ZNOVU S MODERNÍ TECHNIKOU více...

2. říj, 09:17 - Karel Psota
KVĚTINY NAŠICH PRABABIČEK více...

2. říj, 09:02 - Karel Psota
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE více...

25. zář, 09:15 - Karel Psota
PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM NA EXKURZI více...

24. zář, 15:55 - Karel Psota
PRIM CHOMUTICE HOLSTEIN SHOW 2014 více...

17. zář, 15:54 - David Šťastný
P 20 SZeŠ a SOŠ Poděbrady – shrnutí výsledků za první polovinu realizačního období více...

12. zář, 13:42 - Karel Psota
EXKURZE více...

12. zář, 11:48 - Karel Psota
POTRAVINY KOLEM NÁS více...

Starší diskuse ...


Připojení uživatelé
(posledních 15 minut)

Žádný


Události ve škole

PRAXE ZNOVU S MODERNÍ TECHNIKOU
autor Karel Psota - Čtvrtek, 2. říjen 2014, 10:35

 

praxeStudenti 3. ročníku oboru Agropodnikání si v rámci praxe mohli vyzkoušet moderní traktor New Holland T 7.250 s radličkovým kypřičem TRITON od firmy OPall – AGRI. Tato souprava nám byla zapůjčena firmou ZZN Polabí,a.s., které za tuto službu moc děkujeme.

Ing. Jan Krebs

  


KVĚTINY NAŠICH PRABABIČEK
autor Karel Psota - Čtvrtek, 2. říjen 2014, 09:17

  V měsíci srpnu se v Botanické zahradě hlavního města Prahy uskutečnila výstava "Květiny našich prababiček". I my jsme přispěli svou "kapkou do mlýna". Děvčata z našeho kroužku aranžování nazdobila zajímavě staré slaměné klobouky. Naši snahu ocenilo vedení botanické zahrady krásným děkovným listem.
Ing. Milena Benešová

  


NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE
autor Karel Psota - Čtvrtek, 2. říjen 2014, 09:02

 
obr2

Ve čtvrtek 11.9. začal pro některé z nás den velmi brzo. Vstávali jsme kolem čtvrté hodiny ranní, v rychlosti zkontrolovali všechny naše pracovní i reprezentační pomůcky a pak už jsme před sebou měli jen dlouhou cestu na Moravu, do Radešínské Svratky. Naším cílem bylo co nejlépe se postarat a předvést 4 ks soutěžních zvířat, krav plemene českého strakatého skotu z východočeských podniků Uniagro Zaloňov u Jaroměře a Nahořanská a.s. z okresu Náchod. S těmito zemědělskými podniky dobře spolupracujeme a zejména s Nahořanskou a.s. jsme v minulých letech dosáhli v oblasti vystavování skotu velkých úspěchů. Na to, že nás ale tento den čeká úspěch největší, nikdo při ranní cestě ani nepomyslel.
Do Radešínské Svratky se každoročně sjíždí elita českých červenostrakatých chovů, celkem výstavní katalog představoval 85 soutěžních kusů. Výstava neuniká pozornosti médií, byl přítomen i ministr zemědělství Marian Jurečka, hejtman kraje Vysočina, reportéři televizních štábů a na vše dohlížel i vrtulník. Soudcování letošního šampionátu bylo přiděleno dvojici zahraničních rozhodčích.
Nahořanská a.s. vyslala do boje krávy Agátu a Báru, zvířata která z letošních soutěží návštěvníci dobře znají, neboť jsme obě zvířata již prezentovali na jarních výstavách v Opařanech, ve Mžanech a v Syřenově. Obě tyto plemenice, které několikrát prošly našima rukama při stříhání, mytí, šamponování i samotných trénincích vodění, s přehledem postupovaly jednotlivými koly vždy z prvního místa až do samotného finále. A výsledek byl dokonalý. Bára, kráva č.208862/952 po otci RAD-276 RAU bezchybně vedená studentem Jaromírem Černým, vyhrála svojí kategorii a nakonec získala titul krávy z nejlepším vemenem. Agáta, kráva č.249332/952 rovněž po otci RAD-276 RAU, perfektně vedená studentkou Lenkou Hercíkovou, získala titul absolutní vítězky výstavy a šampionky pro rok 2014. Lenka navíc byla vyhodnocena jako jeden z nejlepších vodičů zvířete. Úspěch to byl obrovský a ani ve snu nečekaný. Náročný den kazilo jen počasí, přesto jsme se z Moravy vrátili všichni nadšení a spokojení.
Velké poděkování patří všem studentům, kteří ten den byli v týmu, jmenovitě Ondrovi Vrabcovi, Honzovi Pipkovi, Vlastovi a Ondrovi Hatlákovým a samozřejmě i našemu absolventovi fitérovi Čendovi Horáčkovi a všem "chovservisákům". Děkujeme také společnostem Nahořanská a.s. Nahořany a Uniagro Zaloňov za spolupráci a možnost pracovat a předvádět jejich reprezentativní zvířata.
Reportáže z akce sledejte v zemědělském tisku a odborných periodikách - týdeník Zemědělec, Náš chov, Farmář, Zemědělský týdeník, Chov skotu, Chovatelské listy a další.

Ing. Jan Kocmánek
Luboš Jambor
foto : Ing. Vítězslav Burdych

obr4 

  


PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM NA EXKURZI
autor Karel Psota - Čtvrtek, 25. září 2014, 09:15

 

Dne 18.9.2014 navštívili studenti 4.B oboru PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM v rámci předmětu Odpady sběrný dvůr v areálu Technických služeb města Poděbrady. Během exkurze nás pracovnice odpovědná za chod sběrného dvora seznámila  s jeho  provozem. Studenti se dozvěděli, jaký odpad zde lze odkládat, za jakých podmínek a jaké je jeho následné využití nebo likvidace.

Ing. Jan Krebs

Sběrný dvůr 

  


PRIM CHOMUTICE HOLSTEIN SHOW 2014
autor Karel Psota - Středa, 24. září 2014, 15:55

 
o2

První pátek v září se tradičně koná v Chomuticích na Jičínsku velký chovatelský den. Letos to byl jubilelní XX. ročník, na kterém se představil rekordní počet vystavovaných zvířat. Naši studenti se vždy velmi aktivně zapojují do příprav vystavovaných zvířat. Vzhledem k termínu akce musí probíhat všechny přípravy už v srpnu, tedy o prázdninách.
Na chovatelském dni v Chomuticích je vždy velmi přátelská atmosféra a naši studenti jsou každý rok velmi výrazně vidět. Předvádějí vystavovaná zvířata, reprezentují školu v soutěži přetahování podniků lanem a zapojují se do mnoha dalších aktivit. Výrazně jim v této činnosti také pomáhají čerství absolventi naší školy, kteří nadále působí v oboru.
Letošní výstavu si asi nejvíce užil Vojtěch Peterka, student 2. ročníku agropodnikání, který ve velké konkurenci vyvodil šampionku výstavy. Tato velmi krásná kráva patřící ZAS Březno u Mladé Boleslavi byla absolutní vítězkou výstavy a vyhrála i soutěž o nejlepší vemeno, což je na výstavě mléčného skotu velmi prestižní cena. Aby byl triumf zvířat ZAS Březno absolutní, druhá soutěžní plemenice, prvotelka vedená Vojtovým bývalým spolužákem Jaromírem Černým získala 3. místo ve své kategorii a obě tak pro svůj podnik získaly cenu za nejlepší kolekci výstavy.
Děkujeme všem spolupracujím zemědělským podnikům, že můžeme se studenty pracovat s jejich velmi kvalitními zvířaty a reprezentovat tak i naší školu a naší práci. Stejně tak děkujeme plemenářské společnosti Chovservis a.s. Hradec Králové, která chovatelský den spolupořádá. Student Vojta Peterka, který měl celý den na starosti šampinku si pozornost všech fotografů a reportérů velmi zasloužil, neboť při přípravách zvířat odvedl naprosto perfektní práci. Celá výstava ale byla týmová práce a poděkování patří všem studentům kteří se zúčastnili a přiložili ruku k dílu.
Studenti se podíleli na přípravách a vodění zvířat pro zemědělské podniky : ZAS Březno, Montamilk Kamenné Zboží, AGRO Žlunice, Karsit Agro a chov Ing. Heřmanského ze Semčic.

Ing. Jan Kocmánek, Luboš Jambor
Foto: Vítězslav Burdych

o4 

  


P 20 SZeŠ a SOŠ Poděbrady – shrnutí výsledků za první polovinu realizačního období
autor David Šťastný - Středa, 17. září 2014, 15:54

 

logo

žáci

V první polovině se nedařilo realizovat výběrové řízení, proto probíhaly aktivity, které byly směrovány tak, aby přinesly posun ve vzdělání v druhé části projektu, které bude realizováno s novým zařízením a vybavením v chemické laboratoři. Díky projektu jsme mohli realizovat velké množství zajímavých výukových aktivit nad rámec běžného vyučování, které budou v druhé polovině aktualizovány o práci s moderními přístroji.

KA 4 – A2d – Kroužek potraviny kolem nás pro žáky SZeŠ a SOŠ Poděbrady – navštěvovalo pravidelně 15 žáků. Náplň kroužku se týkala technologie a analýzy potravin, zejména, obilnin, masa, mléka a mléčných výrobků a podobně. Některé technologické postupy byly časově náročné, přesto měla většina žáků zájem pracovat i mimo dobu určenou pro kroužek.

KA 5 – A2f – spolupráce s ČZU. V rámci této spolupráce proběhlo celkem 8 blokových cvičení pro žáky stření školy. Žáci si vyzkoušeli pracovat v akademickém prostředí a získali motivaci k dalšímu studiu.

KA 6 – B1a – sdílení učeben a povinná výuka žáků. Výuka byla připravena pro žáky prvního i druhého stupně a týkala se témat kvalita potravin. Žáci pracovali dle připravených pracovních listů, třídy jsme nerozdělovali na skupiny. Výuku střídavě vedli 3 mentoři, za pomoci asistentů pedagoga. Asistenti pedagoga jsou velkým přínosem jak pro mentora, tak pro žáky ze základní školy.

KA 7 – B1b – kroužek pro žáky ZŠ – Potraviny kolem nás. Kroužek jsme otevřeli pro žáky základních škol, přihlásili se žáci z prvního stupně, celkem 12 žáků, kteří pravidelně docházeli jednou za čtrnáct dní. Témata se týkala zpracování a kvality potravin.

KA8 - B1d – spolupráce se zaměstnaneckou sférou. Tato aktivita umožnila žákům základních i středních škol projít velké množství podniků a propojit si teorii s praxí.

V rámci těchto aktivit nám bylo umožněno pracovat se žáky základních škol a podpořit tak jejich zájem o přírodovědné vzdělání, zkvalitnit a zintenzivnit výuku žáků naší školy. Velkým přínosem jsou zejména exkurze do vybraných podniků a spolupráce s ČZU. Většina těchto aktivit přispěla i k  rozšíření odborných kompetencí pedagogických pracovníků.

 

  


EXKURZE
autor Karel Psota - Pátek, 12. září 2014, 13:42

 


V rámci projektu CPTO napříč Středočeským krajem proběhly v rámci aktivity KA 08 B1d hned v počátku školního roku exkurze žáků do vybraných zemědělských podniků.
Ve středu 3.září 2014 třída 4.A navštívila firmu ZEAS Oskořínek. Zajímali se zde zejména o možnosti produkce a kvalitu obilnin a olejnin. Největší zájem byl o pěstované hybridy kukuřice. V závěru se žáci měli možnost účastnit polního dne.V pátek  5. září 2014 se třída 3.A. a 4.A zúčastnila exkurze do podniku  ZZN Polabí v Opolanech. Tématem byly opět produkty rostlinné výroby. Pořadatel připravil pestrý odborný program na téma Žně – vývoj v čase. Byla zde ukázka průběhu žní před 100 lety, před 50 lety i sklizně v současnosti. Mohli jsme se zde seznámit s moderními sklízecími mlátičkami, traktory, sklízecími řezačkami a manipulátory. Škola zde měla vlastní stánek s malými hospodářskými zvířaty a uspořádala pro studenty a odbornou veřejnost soutěž v jízdě zručnosti  traktorem.
obr5 

Žáci 2.A se v pátek na exkurzi věnovali převážně produktům rostlinné výroby v podniku Agro Chomutice. Po exkurzi navštívili regionální výstavu PRIM Chomutice, kde mohli diskutovat o kvalitě výrobků přímo s  výrobci regionálních potravin. Zároveň měli možnost studovat vliv exteriéru skotu na kvalitu mléka.
Pro žáky je tato forma výuky velmi přínosná a zajímavá. A protože nám přálo i počasí, byly to pro všechny pěkné a zajímavé dny.
Jan Krebs, Michaela Znamínková

  


POTRAVINY KOLEM NÁS
autor Karel Psota - Pátek, 12. září 2014, 11:48

 

 

V rámci projektu CPTO napříč Středočeským krajem otevíráme opět kroužek pro žáky základních škol. Žáci naší školy mohou navštěvovat kroužek s podobnou obsahovou náplní.

Více informací

Michaela Znamínková

  


Starší diskuse ...

Kalendář
<< říjen 2014 >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Přihlásit se
Uživatelské jméno:
Heslo:
Začněte nyní vytvořením nového účtu!

Nedávná činnost
Činnost od

Úplná zpráva o nedávné činnosti...

Aktualizace kurzu:

Aktualizováno Studijní materiál:
Jídelní lístek od 6.10.2014

Nové příspěvky:

2. říj, 09:02 - Karel Psota
"NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE"

2. říj, 09:17 - Karel Psota
"KVĚTINY NAŠICH PRABABIČEK"

2. říj, 10:35 - Karel Psota
"PRAXE ZNOVU S MODERNÍ TECHNIKOU"


Praxe na školním statku

Jezdecký klub

Učebna PC

Náš školní server získal ohodnocení "COOL SITE" na moodle.org (domovská stránka systému, který používáme k provozu webu). Toto ocenění bylo uděleno dosud 38 serverům (stav k 8.12.2004) z celkového počtu 2085 registrovaných serverů ze 101 zemí celého světa (viz obrázek).HledatNejste přihlášeni (Přihlásit se) |