Přihlásit se
Hlavní menu

Události ve škole

Studenti oboru veřejnosprávní činnost policejními vyšetřovateli
autor Karel Psota - Čtvrtek, 20. únor 2020, 13:14

 
Dne 13. února se třída 3.C zúčastnila výstavy v Polabském muzeu v Poděbradech s názvem "Stopa. Vyřeš zločin!" Nejprve nás zkušený policista seznámil s průběhem vyšetřování na místě činu, jak se získávají stopy a jak dlouho trvá, než se stopy zajistí a prověří. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a následně jsme se sami mohli zapojit do pátrání po vrahovi mladé ženy, které bylo hlavní náplní výstavy. Na základě rozboru vlasů, vláken z oděvu, otisků prstů a otisků bot z místa činu jsme pachatele odhalili. Mohli jsme si také nechat udělat otisk svého prstu. Na závěr nám kriminalistický technik ukázal výjezdové vozidlo Policie ČR, se kterým jezdí na místa činů a popisoval nám zajímavé případy, které vyšetřoval. Byla to zábavná akce, která se nám velice líbila. Získali jsme lepší náhled do práce kriminalistů a také spoustu zajímavých informací, které se hodí zejména pro budoucí zájemce o policejní službu.
Studenti 3.C

  


Den na České zemědělské univerzitě v Praze
autor Karel Psota - Čtvrtek, 20. únor 2020, 13:06

 
Třída 2. D se společně s MVDr. Härtlovou a Mgr. Bursovou vydala na celodenní exkurzi na Čes-kou zemědělskou univerzitu v Praze. Exkurze byla zahájena přednáškou Ing. Barbory Vokaté, Ph.D. na téma DNA a její funkce. Poté jsme se přesunuli do jedné z laboratoří katedry veteri-nárních disciplín (KVD), kde jsme mohli pod mikroskopem pozorovat kančí sperma, jeho aktivi-tu, úmrtnost i vzhled. V odpoledním bloku nás čekala další zajímavá činnost. Asistentky KVD nám připravily preparáty prasečích vaječníků, z jejichž zralých folikulů jsme získávali vajíčka. Postup byl následující: injekční stříkačkou jsme vysáli veškerou tekutinu z folikulů a stříkli jsme ji do misky, kterou jsme vložili pod lupu, a pomocí speciální trubičky a jehly jsme preparovali jed-notlivá vajíčka. Soutěžili jsme, kdo jich najde víc, vyhrála Anna Moravcová, která jich našla 35.
Exkurze se nám velice líbila, získali jsme hodně nových zkušeností a zajímavých informací.
Karolína Hloušková 2. D

  


VYBÍRÁME VYSOKOU ŠKOLU
autor Karel Psota - Čtvrtek, 23. leden 2020, 14:10

 
V úterý 21. ledna jsme se školou byli v Praze na výstavě vysokých škol Gaudeamus. Prošli jsme si celou výstavu a každý si snad vybral školu podle svých představ. 

Anna Sixtová, 4.C

  


KDYŽ FOTOGRAF UMÍ
autor Karel Psota - Čtvrtek, 23. leden 2020, 14:04

 
Kde to je? Je to ranč v Americe u řeky Colorado? Je to starobylá usedlost u Ženevského jezera? Nějaká farma u jihočeského rybníka? Ne. Je to náš školní statek v Poděbradech, u Labe, takhle v lednu 2020 večer.
Za povedenou fotku děkujeme panu Tomáši Kukalovi.
 
Ing. Jan Kocmánek

  


MATURITNÍ PLES 4.A
autor Karel Psota - Čtvrtek, 23. leden 2020, 07:39

 

  


MATURITNÍ PLES 4.C
autor Karel Psota - Úterý, 14. leden 2020, 14:46

 

  


Starší diskuse ...

100 LET

zemědělské školy
v Poděbradech
Praxe na školním statku

Jezdecký klub

Učebna PC

Náš školní server získal ohodnocení "COOL SITE" na moodle.org (domovská stránka systému, který používáme k provozu webu). Toto ocenění bylo uděleno dosud 38 serverům (stav k 8.12.2004) z celkového počtu 2085 registrovaných serverů ze 101 zemí celého světa (viz obrázek).
Nejste přihlášeni (Přihlásit se) |