Přihlásit se
Hlavní menu

Události ve škole

VYBÍRÁME VYSOKOU ŠKOLU
autor Karel Psota - Čtvrtek, 23. leden 2020, 14:10

 
V úterý 21. ledna jsme se školou byli v Praze na výstavě vysokých škol Gaudeamus. Prošli jsme si celou výstavu a každý si snad vybral školu podle svých představ. 

Anna Sixtová, 4.C

  


KDYŽ FOTOGRAF UMÍ
autor Karel Psota - Čtvrtek, 23. leden 2020, 14:04

 
Kde to je? Je to ranč v Americe u řeky Colorado? Je to starobylá usedlost u Ženevského jezera? Nějaká farma u jihočeského rybníka? Ne. Je to náš školní statek v Poděbradech, u Labe, takhle v lednu 2020 večer.
Za povedenou fotku děkujeme panu Tomáši Kukalovi.
 
Ing. Jan Kocmánek

  


MATURITNÍ PLES 4.A
autor Karel Psota - Čtvrtek, 23. leden 2020, 07:39

 

  


MATURITNÍ PLES 4.C
autor Karel Psota - Úterý, 14. leden 2020, 14:46

 

  


Zahájení projektu Educational Garden of Eden
autor Karel Psota - Úterý, 14. leden 2020, 15:48

 

Koordinační schůzka projektu Educational Garden of Eden se konala začátkem prosince na základní škole Smáraskóli v Reykjavíku. Společně s partnery z Rakouska, Turecka, Španělska a Islandu jsme připravovali podmínky pro projekt, který se týká různých metod vzdělávání na školách. Zajímavá pro nás byla například skupinová výuka na islandské škole,
kdy jednu třídu 50 dětí na prvním stupni vyučuje skupina tří učitelů a také zavádění iPadů a dalších prvků IT techniky do výuky. Výuka cizích jazyků je zde na velmi vysoké úrovni, téměř všichni žáci s námi komunikovali bez problémů anglicky a to včetně těch nejmenších. Na islandských školách navíc dávají důraz na propojení praktické výuky s teorií, což je pro žáky velice přínosné.
Dozvěděli jsme se hodně i o zdejším zemědělství. Přecházejí z extenzivního zemědělství na intenzivní, stále chovají krávy původního plemene, farmy se zvětšují a zmenšuje se jejich počet. Ve sklenících, kde využívají geotermální energii, pěstují zeleninu, ale i obilniny, banány a další tropické ovoce. Ryby chovají v aquakulturách.
Jako nadstandard projektu jsme měli možnost navštívit českou komunitu na Islandu. Naši krajané se scházejí každou sobotu v místní škole a pořádají kurzy češtiny a seznamují zejména děti českých přistěhovalců s naší kulturou. My jsme navštívili jejich mikulášskou nadílku s pravým českým Mikulášem, čertem i andělem.
Další schůzka tohoto projektu, na kterou se už nyní připravujeme, se bude konat na jaře ve španělském Alicante.

Kamila Verfelová
Michaela Znamínková
Pavel Znamínko

  


Den pro kariéru
autor Karel Psota - Úterý, 14. leden 2020, 14:17

 
V rámci ekonomické praxe prezentovali studentky a studenti 4. ročníku oboru veřejnosprávní činnost výsledky, své zkušenosti a nově nabyté poznatky z odborné praxe, kterou absolvovali nejen v různých státních institucích, ale i v podnicích soukromé sféry.

Hodnocení probíhalo podle těchto kritérií:
- prezentace (technické a obsahové zpracování)
- samostatný výstup a komentář
- zodpovězení dotazů, argumentace, atd.

Všichni zúčastnění se svého úkolu zhostili velice zodpovědně a věříme, že své znalosti a dovednosti získané během studia na naší škole uplatní a prohloubí během následného studia a praxe.
Mgr. Jitka Černá

  


Starší diskuse ...

100 LET

zemědělské školy
v Poděbradech
Praxe na školním statku

Jezdecký klub

Učebna PC

Náš školní server získal ohodnocení "COOL SITE" na moodle.org (domovská stránka systému, který používáme k provozu webu). Toto ocenění bylo uděleno dosud 38 serverům (stav k 8.12.2004) z celkového počtu 2085 registrovaných serverů ze 101 zemí celého světa (viz obrázek).
Nejste přihlášeni (Přihlásit se) |