Přihlásit se
Hlavní menu

Kurzy a další ...

Nadcházející události
Žádné nadcházející události

Jdi do kalendáře...
Nová událost...

Poslední novinky

1. zář, 09:26 - Karel Psota
SOUTĚŽ LOGICKÁ OLYMPIÁDA více...

31. čec, 13:40 - Karel Psota
Pokračování projektu o prázdninách více...

31. čec, 13:13 - Karel Psota
DVOUDENNÍ EXKURZE 2.B více...

31. čec, 13:09 - Karel Psota
ZHODNOCENÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 více...

7. čec, 13:44 - Karel Psota
Exkurze 2.C více...

7. čec, 13:24 - Karel Psota
Exkurze 1.A - hydroelektrárna Poděbrady více...

7. čec, 13:18 - Karel Psota
Exkurze na téma šlechtění a kvalita brambor více...

25. čen, 12:13 - Karel Psota
Dvoudenní exkurze více...

Starší diskuse ...


Připojení uživatelé
(posledních 15 minut)

Žádný


Události ve škole

SOUTĚŽ LOGICKÁ OLYMPIÁDA
autor Karel Psota - Úterý, 1. září 2015, 09:26

 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Letos proběhne osmý ročník. V roce 2014 se zaregistrovalo 49035 soutěžících z 2056 škol z celé České republiky.
KAŽDÝ soutěžící mladší 20 let se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test nominačního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2015. Celý proces je velmi jednoduchý. Na e-mailovou adresu bude soutěžícím zasláno jejich heslo a veškeré informace o soutěži. Každý účastník proto potřebuje mít platný a jedinečný email. Při řešení úloh je dovoleno používat jen psací potřeby, kalkulačku, poznámkový papír a své logické myšlení. Každý účastník smí základní kolo absolvovat pouze jednou. V okamžiku zahájení testu nominačního kola již nemůže účastník řešení testu přerušit. V případě technického přerušení se smí do systému znovu přihlásit. Úlohy jsou bodovány podle obtížnosti, nejsou udělovány záporné body za špatné odpovědi.

V období registrace probíhá na stránkách www.logickaolympiada.cz také korespondenční soutěž. Najdete ji v menu nahoře na záložce "KORESP. SOUTĚŽ". Jeden vylosovaný výherce v každé věkové kategorii vyhraje hlavolam. Vyluštěte úlohu ve své věkové kategorii, řešení spolu se jménem, příjmením, vaší adresou a věkem zašlete do 30. září 2015 na adresu soutez@logickaolympiada.cz.
Zadání úlohy korespondenční soutěže pro kategorii C: Mimozemšťané hledají planetu, kde by se usídlili. Prozkoumali 60 planet a zjistili, že šestina jich je moc daleko od slunce, třetina moc blízko, čtvrtina má málo vody, jedna pětina moc nízkou gravitaci a dvakrát tolik zase moc vysokou. Kolik mohli maximálně najít zcela obyvatelných planet, pokud víme, že každá planeta splňuje alespoň jedno kritérium obyvatelnosti?
Logická olympiáda probíhá pro kategorie A, B, C ve třech kolech. Nominační kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv. Délka testu pro kategorii C je 35 minut. Nominační kolo pro kategorii C: studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2015. Nejlepší řešitelé  z kategorií A, B a C postoupí do krajských kol, která proběhnou 6. listopadu 2015. Nejlepší řešitelé pak postoupí do finále, které proběhne 30. listopadu 2015.

Mgr. Martina Nováková

  


Pokračování projektu o prázdninách
autor Karel Psota - Pátek, 31. červenec 2015, 13:40

 


Projekt CPTO  díky možnosti prodloužení realizace probíhal i o prázdninách. Žáci základních i středních škol absolvovali jednodenní i dvoudenní exkurze, probíhala výuka žáků v laboratoři i kroužek pro žáky SŠ. Děkujeme všem žákům, učitelům, majitelům farem a podniků, které jsme měli možnost navštívit za vstřícnost a milou spolupráci.


KA 08 B1d - Dvoudenní exkurze pro středoškoláky směřovala na Moravu.  Tématem byla opět kvalita zemědělských produktů a jejich zpracování. Velmi přínosná byla exkurze ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, kde žáci vyslechli odbornou přednášku a poté se seznámili s možnostmi práce a výzkumu na jednotlivých odděleních. V Brně jsme dále navštívili školní zemědělský podnik v Žabčicích. Zde se debata týkala zejména kvality získávání mléka a vlivu plemen skotu na kvalitu masa. Druhý den žáci měli možnost asistovat na rodinné farmě Hvozd, od prvovýroby při získávání mléka až po výrobu mléčných produktů. V Lošticích navštívili muzeum Olomouckých tvarůžků a poslední zastávka byla v Chýšti, na farmě chovající Český strakatý skot a Belgické modré plemeno.
 Následující jednodenní exkurze vedly na farmu Krišnův Dvůr, kde byli žáci obeznámeni s technologií mletí na kamenném mlýnu a domácím zpracování mléka a zeleniny. S technologií zpracování medu se měli žáci možnost seznámit ve Včelím Domě v Hulicích. Další den proběhla exkurze do Seletického Dvora, tématem bylo zpracování zemědělských produktů (masa a mléka) přímo na farmě.
Poslední dvoudenní exkurze probíhala na ekologických farmách v Krkonoších, žáci byli seznámeni s technologií chovu a zpracováním produktů přímo na farmách. Setkávání s odborníky z praxe je pro žáky velkým přínosem pro teoretické studium.
KA 06 B1a - žáci základních škol - zejména z Vrbové Lhoty a Žehuně pracovali pod vedením mentorů SŠ v nově vybavené školní laboratoři, vyráběli, zkoumali, ochutnávali a experimentovali s potravinami. Témata byla: mléko a mléčné výrobky, soja, vitamíny, olejniny, barviva v potravinách a podobně.
KA 04 A2d - středoškoláci se v červenci pravidelně scházeli ve školní laboratoři a na nových přístrojích s novými pomůckami pracovali na téma potraviny kolem nás.

Aktivity se realizují v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Další foto:

http://ucamichaela.rajce.idnes.cz/prodlouzeni_projektu/

http://ucamichaela.rajce.idnes.cz/Brno/

Ing. Michaela Znamínková

O prázdninách 

  


DVOUDENNÍ EXKURZE 2.B
autor Karel Psota - Pátek, 31. červenec 2015, 13:13

 

Co se nám vybaví při vyslovení pojmu Jinolice? Prachovské skály, schody, vyhlídky, jeskyně, koupání v rybníku, jízda na šlapadle, balony, táborák, spaní pod stanem, borůvky, lesní jahody, krásné počasí…

Další fotky naleznete na

http://ucamartina.rajce.idnes.cz/25._-_26._6._2015_2._B_exkurze_Jinolice/

 Mgr. Martina Nováková

  


ZHODNOCENÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
autor Karel Psota - Pátek, 31. červenec 2015, 13:09

 

Žáci mají podíl na samosprávě školy prostřednictvím žákovského parlamentu, který projednává jejich připomínky s vedením školy. Každá třída volí dva zástupce parlamentu. Zástupci třídy do žákovského parlamentu jsou voleni prostou většinou hlasů při tajné volbě na období jednoho školního roku.

Ve školním roce 2014/2015 měl žákovský parlament (dále jen ŽP) 23 členů (třída 1. D měla jen jednoho zástupce). Během školního roku se sešel dvanáctkrát. Z každého zasedání byl vyhotoven zápis, který v elektronické podobě koordinátorka ŽP Mgr. Martina Nováková předala členům ŽP, učitelům a vedení školy a v tištěné podobě umístila na nástěnku. ŽP si na období jednoho školního roku zvolil předsedu a dva místopředsedy.

Činnost:
září: ustanovující zasedání, seznámení s cíli a plány ŽP
říjen: volba předsedy, místopředsedů, dotazník na automaty s potravinami a nápoji
listopad: vyhodnocení dotazníku na automaty, nabídka zapojení do projektů
prosinec: změna některých třídních zástupců, předložen návrh stanov a hlasovacího řádu ŽP 
leden: schválení stanov a hlasovacího řádu ŽP, zájem o projekt Studentský filmový klub
únor: doplňující volby do vedení ŽP, informace o projektu Komise dětí a mládeže
březen: založení Studentského filmového klubu, promítání
duben: promítání Studentského filmového klubu, příprava dotazníku na školní stravování žáky třídy 3. B
květen: informace o činnosti Studentského filmového klubu, dotazníkové šetření ke stravování ve školní jídelně
červen: dotazníkové šetření ke stravování ve školní jídelně se začíná zpracovávat, zhodnocení činnosti člena ŽP

Příští zasedání proběhne v září 2015 o velké přestávce ve studovně. Přesné datum bude stanoveno na začátku nového školního roku.

Mgr. Martina Nováková

  


Exkurze 2.C
autor Karel Psota - Úterý, 7. červenec 2015, 13:44

  24.6. Čokoláda
ČokoládaNavštívili jsme muzeum čokolády Choco-story v Celetné ulici v Praze. Dozvěděli jsme se něco málo o historii čokolády. Viděli jsme výrobu belgických pralinek. Dokonce jsme si sami zkusili výrobu vlastní čokolády.

25.6. Historické památky Kutné Hory
Prošli jsme centrum Kutné Hory. Viděli jsme Vlašský dvůr, Chrám svaté Barbory, Kamennou kašnu, Kamenný dům. Dohromady s výkladem ing. Tomka o historii Kutné Hory to bylo velice zajímavé. Město je krásné, všem se nám to velice líbilo.
Více fotografií na
http://stiborovam.rajce.idnes.cz/Exkurze_2.C_Kutna_Hora
Kutná Hora
Ing. Markéta Stiborová

  


Exkurze 1.A - hydroelektrárna Poděbrady
autor Karel Psota - Úterý, 7. červenec 2015, 13:24

 

Dne 17.6. navštívila třída 1.A v rámci předmětu fyzika hydroelektrárnu v Poděbradech. Většina ze studentů obdivovala bezmála stoleté plně funkční zařízení elektrárny. Další obdiv patřil i krásné historicky cenné budově elektrárny. Zajímavý byl i výklad pana Ladislava Rumla, vedoucího vodní elektrárny.
                                                                                                                           Ing. Markéta Stiborová

  


Exkurze na téma šlechtění a kvalita brambor
autor Karel Psota - Úterý, 7. červenec 2015, 13:18

 


V rámci projektu CPTO realizovala třída 2.A exkurzi do Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Na pracovišti Valečov si žáci vyzkoušeli kastrovat květy brambor a seznámili se se základy šlechtitelské práce.  Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D. seznámila žáky s novými pojmy ve šlechtění, jako je síťovník, ramše či kultury in vivo. Ing. Pavel Kasal, Ph.D. předvedl různé způsoby zakládání polních pokusů a diskutoval se žáky na téma kvalita brambor a vliv genetiky a vnějšího prostředí. Neopomenul také seznámit žáky s pěstováním  topinamburů.
Exkurze byla velmi přínosná a poučná, pokud vás troch mrzí, že jste neměli možnost vyrazit s námi, podívejte se alespoň na stránky VÚB.
http://www.vubhb.cz/
Aktivity se realizují v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.
Michaela Znamínková
Akce 

  


Dvoudenní exkurze
autor Karel Psota - Čtvrtek, 25. červen 2015, 12:13

 


Třída 2.A absolvovala 2 tématické exkurze v rámci projektu CPTO.
9. a 10. června žáci navštívili ekofarmu Sasov, která je zaměřena na soběstačnost a produkci kvalitních zemědělských výrobků. Majitel pan Sklenář informoval žáky o problematice výroby kvalitních potravin v eko režimu. Velmi zajímavý byl chov přeštických prasat v systému rodin. Na další farmě rodiny Němcových měli žáci možnost degustace mléčných a masných výrobků, které na farmě zpracovávají. Farma rodiny Hatlákových všechny zaujala chovem krásných krav plemene Charolais. Žáci měli možnost porovnat chov a kvalitu masa tohoto plemene s plemenem Aberdeen Angus, které chovají na nedaleké farmě Mitrovský dvůr. Zde byli studenti provedeni provozem bourárny a zpracovny masných výrobků. Celou exkurzi zakončili debatou nad problematikou pěstování a zpracování netradičních polních plodin v Nabočanech.

16. a 17. června začala exkurze na farmě pana Sokola, který se zabývá chovem masných ovcí plemene Suffolk. Problematikou zpracování ovčího masa se žáci zabývali i na další farmě na Pěnčíně. Na této farmě zpracovávají také produkty z ovčího a kozího mléka. Velmi zajímavá byla prohlídka na farmě v Příchovicích, kterou provázela paní Vodseďálková. Souvislosti pohody zvířat, krmné dávky a individuálního přístupu ke zvířatům s kvalitou mléka byly všem žákům zcela jasné. 
Na firmě Nobilis Tilia se žáci zajímali o možnosti pěstování léčivých rostlin a jejich zpracování. Ve Varnsdorfu proběhla prohlídka tradiční mlékárny a provozu v pivovaru Kocour. V ZOD Brniště byli žáci seznámeni s provozem družstva, zajímali se zejména o problematiku prvovýroby a výslednou kvalitu surovin.

Témata exkurzí byla velmi zajímavá a přínosná pro další studium zemědělských předmětů na naší škole.

Veškeré aktivity jsou realizovány v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery a jeho statutárního zástupce a náměstka pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu

Foto na:
http://ucamichaela.rajce.idnes.cz/sever/

http://ucamichaela.rajce.idnes.cz/Hatlakovi/

Ing. Michaela Znamínková

 

  


Starší diskuse ...

Kalendář
<< září 2015 >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

Přihlásit se
Uživatelské jméno:
Heslo:
Začněte nyní vytvořením nového účtu!

Nedávná činnost
Činnost od

Úplná zpráva o nedávné činnosti...

Nic nového od vašeho posledního přihlášení

Praxe na školním statku

Jezdecký klub

Učebna PC

Náš školní server získal ohodnocení "COOL SITE" na moodle.org (domovská stránka systému, který používáme k provozu webu). Toto ocenění bylo uděleno dosud 38 serverům (stav k 8.12.2004) z celkového počtu 2085 registrovaných serverů ze 101 zemí celého světa (viz obrázek).HledatNejste přihlášeni (Přihlásit se) |