Přihlásit se
Hlavní menu

Kurzy a další ...

Nadcházející události
Žádné nadcházející události

Jdi do kalendáře...
Nová událost...

Poslední novinky

17. zář, 15:54 - David Šťastný
P 20 SZeŠ a SOŠ Poděbrady – shrnutí výsledků za první polovinu realizačního období více...

12. zář, 13:42 - Karel Psota
EXKURZE více...

12. zář, 11:48 - Karel Psota
POTRAVINY KOLEM NÁS více...

11. zář, 09:53 - Karel Psota
ZEMĚDĚLSKÝ ZÁJEZD SLOVINSKO - CHORVATSKO 2014 více...

11. zář, 09:07 - Karel Psota
SOUTĚŽ LOGICKÁ OLYMPIÁDA více...

10. čec, 11:15 - Karel Psota
DOPISY V ULICÍCH – 3 MINUTY STAČÍ více...

10. čec, 11:00 - Karel Psota
EXKURZE DO PRVOVÝROBY více...

17. čen, 09:36 - Karel Psota
Výstava „Růžová zahrada“ Lysá nad Labem více...

Starší diskuse ...


Připojení uživatelé
(posledních 15 minut)

Žádný


Události ve škole

P 20 SZeŠ a SOŠ Poděbrady – shrnutí výsledků za první polovinu realizačního období
autor David Šťastný - Středa, 17. září 2014, 15:54

 

logo

žáci

V první polovině se nedařilo realizovat výběrové řízení, proto probíhaly aktivity, které byly směrovány tak, aby přinesly posun ve vzdělání v druhé části projektu, které bude realizováno s novým zařízením a vybavením v chemické laboratoři. Díky projektu jsme mohli realizovat velké množství zajímavých výukových aktivit nad rámec běžného vyučování, které budou v druhé polovině aktualizovány o práci s moderními přístroji.

KA 4 – A2d – Kroužek potraviny kolem nás pro žáky SZeŠ a SOŠ Poděbrady – navštěvovalo pravidelně 15 žáků. Náplň kroužku se týkala technologie a analýzy potravin, zejména, obilnin, masa, mléka a mléčných výrobků a podobně. Některé technologické postupy byly časově náročné, přesto měla většina žáků zájem pracovat i mimo dobu určenou pro kroužek.

KA 5 – A2f – spolupráce s ČZU. V rámci této spolupráce proběhlo celkem 8 blokových cvičení pro žáky stření školy. Žáci si vyzkoušeli pracovat v akademickém prostředí a získali motivaci k dalšímu studiu.

KA 6 – B1a – sdílení učeben a povinná výuka žáků. Výuka byla připravena pro žáky prvního i druhého stupně a týkala se témat kvalita potravin. Žáci pracovali dle připravených pracovních listů, třídy jsme nerozdělovali na skupiny. Výuku střídavě vedli 3 mentoři, za pomoci asistentů pedagoga. Asistenti pedagoga jsou velkým přínosem jak pro mentora, tak pro žáky ze základní školy.

KA 7 – B1b – kroužek pro žáky ZŠ – Potraviny kolem nás. Kroužek jsme otevřeli pro žáky základních škol, přihlásili se žáci z prvního stupně, celkem 12 žáků, kteří pravidelně docházeli jednou za čtrnáct dní. Témata se týkala zpracování a kvality potravin.

KA8 - B1d – spolupráce se zaměstnaneckou sférou. Tato aktivita umožnila žákům základních i středních škol projít velké množství podniků a propojit si teorii s praxí.

V rámci těchto aktivit nám bylo umožněno pracovat se žáky základních škol a podpořit tak jejich zájem o přírodovědné vzdělání, zkvalitnit a zintenzivnit výuku žáků naší školy. Velkým přínosem jsou zejména exkurze do vybraných podniků a spolupráce s ČZU. Většina těchto aktivit přispěla i k  rozšíření odborných kompetencí pedagogických pracovníků.

 

  


EXKURZE
autor Karel Psota - Pátek, 12. září 2014, 13:42

 


V rámci projektu CPTO napříč Středočeským krajem proběhly v rámci aktivity KA 08 B1d hned v počátku školního roku exkurze žáků do vybraných zemědělských podniků.
Ve středu 3.září 2014 třída 4.A navštívila firmu ZEAS Oskořínek. Zajímali se zde zejména o možnosti produkce a kvalitu obilnin a olejnin. Největší zájem byl o pěstované hybridy kukuřice. V závěru se žáci měli možnost účastnit polního dne.V pátek  5. září 2014 se třída 3.A. a 4.A zúčastnila exkurze do podniku  ZZN Polabí v Opolanech. Tématem byly opět produkty rostlinné výroby. Pořadatel připravil pestrý odborný program na téma Žně – vývoj v čase. Byla zde ukázka průběhu žní před 100 lety, před 50 lety i sklizně v současnosti. Mohli jsme se zde seznámit s moderními sklízecími mlátičkami, traktory, sklízecími řezačkami a manipulátory. Škola zde měla vlastní stánek s malými hospodářskými zvířaty a uspořádala pro studenty a odbornou veřejnost soutěž v jízdě zručnosti  traktorem.
obr5 

Žáci 2.A se v pátek na exkurzi věnovali převážně produktům rostlinné výroby v podniku Agro Chomutice. Po exkurzi navštívili regionální výstavu PRIM Chomutice, kde mohli diskutovat o kvalitě výrobků přímo s  výrobci regionálních potravin. Zároveň měli možnost studovat vliv exteriéru skotu na kvalitu mléka.
Pro žáky je tato forma výuky velmi přínosná a zajímavá. A protože nám přálo i počasí, byly to pro všechny pěkné a zajímavé dny.
Jan Krebs, Michaela Znamínková

  


POTRAVINY KOLEM NÁS
autor Karel Psota - Pátek, 12. září 2014, 11:48

 

 

V rámci projektu CPTO napříč Středočeským krajem otevíráme opět kroužek pro žáky základních škol. Žáci naší školy mohou navštěvovat kroužek s podobnou obsahovou náplní.

Více informací

Michaela Znamínková

  


ZEMĚDĚLSKÝ ZÁJEZD SLOVINSKO - CHORVATSKO 2014
autor Karel Psota - Čtvrtek, 11. září 2014, 09:53

 

Vybraní studenti naší školy mají možnost každý rok vycestovat na zemědělský odborný zájezd. Tato možnost se nabízí zejména těm studentům, kteří v průběhu školního roku aktivně pomáhají s předváděním a vystavováním hospodářských zvířat na chovatelských dnech a zemědělských výstavách. Chovatelé si této práce studentů velmi cení a ochotně pomáhají s financováním tohoto zájezdu. Výsledkem tak je, že tento týdenní zahraniční pobyt mají nejpracovitější studenti úplně zadarmo a další s velmi výraznou slevou.

V roce 2013 vedla naše zemědělská cesta na Balkán, do Slovinska a Chorvatska. Tyto země nám loni nabídly tak pestrý program, že padlo rozhodnutí jet letos navštívit opět tyto krásné balkánské země. Samozřejmě s jiným programem.

obr3 

Naše putování začalo vysoko v horách ve Slovinsku, v Kamnicko-Savinských Alpách. Na Veliké Planině jsme prohlédli místní plemena skotu, původní obydlí pastevců a turistovali po pastvinách. První nocleh byl zde v horách, na Jezersku pod nejvyššími alpskými velikány. Druhý den následovala prohlídka ovčí farmy a šlechtitelské stanice pro ovce. Jednalo se o místní plemeno jezersko-solčavské ovce. Nechyběly ani ochutnávky místních specialit a možnost nakupovat místní krajové suvenýry. Následoval přesun do Chorvatska. Několik dní jsme byli ubytováni ve velkém hotelovém komplexu Delfin - Laguna v Poreči přímo u moře. Odtud jsme každý den vyjížděli za poznáváním, byl ale i čas na koupání a zábavu. Při cestách po Istrijském poloostrově jsme navštívili farmu s místním rustikálním plemenem skotu boškarin, plemene velmi zajímavého a vzácného. Měli jsme možnost navštívit středověký Motovun a zde ochutnat a nakoupit lanýže. O této kulinářské specialitě jsme dostali i spoustu zajímavých informací. Naše cesta vedla i do Humu, oficiálně nejmenšího města na světě. Poslední den byl ve znamení velké plavby. Z Poreče napříč Jadranem více než 100 km do italských Benátek. Plavba proběhla na velmi zajímavém plavidle, rychlostním katamaránu vyrobeném v Austrálii. Při zpáteční cestě jsme opět ve Slovinsku navštívili jeskyně. Loni to byly Postojanské, letos Škocjanské, památka UNESCO. Jedná se o nejhlubší a největší jeskynní kaňon Evropy, druhý co do velikosti na světě.

Ze zemědělského zájezdu jsme se vrátili opálení a bohatší o mnoho zážitků. Perfektní tlumočení nám opět zajistila průvodkyně paní Helena Šubová a úplně nový luxusní autobus Bova Futura poskytla CK Victoria Brno se kterou spolupracujeme už třetím rokem. Všichni studenti a bývalí absolventi naší školy, kteří se také akce zúčastnili, vytvořili společně s chovateli výbornou partu a společný týden si moc užili.

Závěrem patří poděkovat plemenářské společnosti Natural. která převzala nad zájezdem záštitu.

V roce 2015 se pro nejpracovitější studenty chystá možnost účastnit se dalšího zemědělského zájezdu. A bude to Itálie, oblast Neapolského zálivu.

 

připojujeme odkaz na video YouTube z letošního zájezdu

https://www.youtube.com/watch?v=YuoQhK8eYg0

Ing. Jan Kocmánek
Luboš Jambor

  


SOUTĚŽ LOGICKÁ OLYMPIÁDA
autor Karel Psota - Čtvrtek, 11. září 2014, 09:07

 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

KAŽDÝ soutěžící mladší 20 let se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test nominačního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2014.

V období registrace probíhá na stránkách www.logickaolympiada.cz také korespondenční soutěž. Najdete ji v pravém menu na záložce "Soutěž o hlavolam". Zašlete svoji logickou úlohu (anebo více) a řešení do 30. září 2014 na adresu lo-ulohy@logickaolympiada.cz. Z účastníků, kteří pošlou logickou úlohu, budou vylosováni tři vítězové, kteří získají hlavolam. 

Logická olympiáda probíhá ve třech kolech. Nominační kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv. Nominační kolo pro kategorii C: studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2014.

Mgr. Martina Nováková

  


DOPISY V ULICÍCH – 3 MINUTY STAČÍ
autor Karel Psota - Čtvrtek, 10. červenec 2014, 11:15

 
Dopisy 

Ve středu 18. června se naše škola spolu s dalšími školami z celé republiky připojila k akci organizace Amnesty International  „Dopisy v ulicích“. Už počtvrté volá Amnesty International Česká republika do světa: 3 minuty stačí k tomu, abyste pomohli zachránit něčí život. Stačí připojit podpis pod dopis, který apeluje na propuštění 3 nespravedlivě vězněných. Letos jsou jimi ruský ekologický aktivista Jevgenij Vitiško (odsouzen ke 3 letům vězení), významný čínský literární kritik a nositel Nobelovy ceny míru z roku 2010 Liu Siao-po (odsouzen k 11 letům vězení) a etiopský novinář Eskinder Nega (odsouzen k 18 letům vězení).
Šest žáků 2.B spolu s pěti děvčaty ze 3.C v ulicích Poděbrad přibližovali lidem osudy jednotlivých vězněných a sbírali jejich podpisy. Během několika hodin získalo 11 žáků 361 podpisů. Tyto dopisy Amnesty postupně odešle úřadům příslušných zemí. Kampaně podobného zaměření mají úspěch. Ani diktatury nemohou ignorovat stovky dopisů na podporu vězněných. V uplynulých ročnících se podařilo propustit šest vězňů svědomí z devíti. V sobotu 21. červa byl propuštěn běloruský lidskoprávní aktivista Ales Běljackij, pro kterého jsme sbírali apely v loňském roce. Ten už dříve vyjádřil svůj vděk: „Jsem úplně zavalený dopisy a pohledy, které mi vyjadřují solidaritu. Jsem moc vděčný všem těm, kteří mi napsali. V každém z těch dopisů je cítit národní charakter toho, kdo ho napsal, ale co mají všechny společné? Pochopení, solidaritu.“
Tímto chci všem, kteří se k této akci připojili nebo připojí, poděkovat. Věřím, že nejcennější byla pro všechny zúčastněné zajímavá zkušenost a vědomí, že se zapojili do smysluplné akce, která může přímo vést k prosazení práv konkrétního člověka. Vy, kteří byste se chtěli k této akci připojit, můžete tak učinit na www.3minutystaci.cz/, více informací o organizaci Amnesty International naleznete na www.amnesty.cz . Žáci tuto akci vnímali jako správnou věc, už teď víme, že se do tohoto projektu opět rádi zapojíme.
Fotografie z akce naleznete na:

http://ucamartina.rajce.idnes.cz/18._6._2014_Dopisy_v_ulicich/


Mgr. Martina Nováková

  


EXKURZE DO PRVOVÝROBY
autor Karel Psota - Čtvrtek, 10. červenec 2014, 11:00

 

logo

Na konci školního roku proběhly další aktivity  KA 08 – B1d - exkurze do prvovýroby ve vybraném zemědělském podniku. Tyto exkurze  proběhly díky projektu Cestou přírodovědných oborů napříč Středočeským krajem. Třídy 1.A, 1.B a 3.A navštívily další zemědělské  podniky, ve kterých poznávaly a srovnávaly prvovýrobu a její vliv na kvalitu produktů. Celý projekt je financován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR.

Více foto na:

 http://ucamichaela.rajce.idnes.cz/chorusice_%2C_merboltice%2C_Drzovice/

Ing. Michaela Znamínková

  


Výstava „Růžová zahrada“ Lysá nad Labem
autor Karel Psota - Úterý, 17. červen 2014, 09:36

 
Ve dnech 12. – 15. června se konal 4. ročník celostátní výstavy „Růžová zahrada“ v Lysé nad Labem. Této krásné výstavy se účastnila i naše škola. Studenti předváděli různé techniky. Například vyráběli růžičky z různých druhů materiálů jako je tyl, papírové ubrousky, zip nebo třeba sušené listí. Další zvláštností bylo vyrábění šité batiky, která se moc zalíbila.  Pro naše studenty to byla velmi zajímavá zkušenost, jak z ohledu komunikace s lidmi, tak i porozumění aranžování a kráse květin, ale také přírodě.
Andrea Popková, Lucie Vlasáková 2.C

  


Starší diskuse ...

Kalendář
<< září 2014 >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

Přihlásit se
Uživatelské jméno:
Heslo:
Začněte nyní vytvořením nového účtu!

Nedávná činnost
Činnost od

Úplná zpráva o nedávné činnosti...

Nic nového od vašeho posledního přihlášení

Praxe na školním statku

Jezdecký klub

Učebna PC

Náš školní server získal ohodnocení "COOL SITE" na moodle.org (domovská stránka systému, který používáme k provozu webu). Toto ocenění bylo uděleno dosud 38 serverům (stav k 8.12.2004) z celkového počtu 2085 registrovaných serverů ze 101 zemí celého světa (viz obrázek).HledatNejste přihlášeni (Přihlásit se) |